سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی(ره) مرکز جهانی علوم اسلامی 
عضو گروه فلسفه و کلام اسلامی 
1376/07/01 
 
اجرائی وعلمی 
همکاری 
مرکز تربیت محقق علوم قرآن 
مدیر گروه علوم قرآن 
1375/07/01 
1381/07/01 
علمی،اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
عضویت در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 
عضو شورای برنامه ریزی آموزشی 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
عضو شورای مشورتی فرهنگ عمومی کشور 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
سازمان مدارس خارج از کشور 
عضو شورای برنامه ریزی آموزش 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
تربیت محقق علوم قرآن قم 
مدیر گروه علوم قرآن 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مدیر گروه فلسفه و کلام مقطع ارشد 
1376/07/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
مدرسه عالی باقر العلوم "علیه السلام"  
عضو هیئت علمی آموزش 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام  
انتخاب استاد پژوهشگر برتر  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجله طلوع نور جامعه المصطفی العالمیه  
سردبیر  
1389/01/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
سازمان بسیج اساتید استان قم  
ریاست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
بسیج اساتید دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام  
ریاست 
1388/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز اموزشی کشور 
عضو از جانب دانشگاه باقر العلوم 
1388/12/05 
ادامه دارد 
اجرائی 
تدریس 
مدارس علمیه روحیه بابل، معصومیه قم، شهیدین قم 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه علامه، دانشگاه تهران، علوم قرآن قم 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
دروس معقول وعرفانی 
همکاری 
آموزش عالی باقر العلوم(ع) 
مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی  
1375/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی 
عضو شورای عالی آموزش (جهت برنامه ریزی) 
1378/07/01 
 
اجرائی وعلمی 
تدریس 
سطوح عالیه حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
---