جبر و اختیار از منظر قرآن کریم
30 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات پژوهشی قرآن شماره 2 سال 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی