گذری بر کاستی ها و راهکارهای توسعه رشته فلسفه در نظام آموزشی
34 بازدید
محل نشر: کنگره صدرالمتالهین 88 بنیاد بین المللی صدرا
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی