جبر و اختیار از منظر قرآن کریم
34 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات پژوهش های قرآنی جلد 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی