راهکارهای توسعه فرهنگ وقف در جامعه
34 بازدید
محل نشر: اداره کل اوقاف قم 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی